floats
IMG_7805.JPG

Το Floating Laboratory of Action & Theory At Sea (FLOATS–Το Πλωτό Εργαστήρι Δράσης και Θεωρίας στη Θάλασσα) είναι μία πειραματική πλατφόρμα αφιερωμένη στη διδασκαλία, την έρευνα, τη δημόσια εμπλοκή και ευαισθητοποίηση αναφορικά με τη μελέτη της θάλασσας από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να προσφέρουμε έναν διαρκή κριτικό σχολιασμό για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα ηγεμονικά εδαφικά πλαίσια. Είναι μια πλατφόρμα που προσκαλεί ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, ακτιβιστές/ριες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της θάλασσας.

IMG_7811.JPG
 

Η πρΩτη απΟπειρα του εγχειρΗματος φΕρνει κοντά ακαδημαϊκοΥς με ερευνητικΑ ενδιαφΕροντα που αφοροΥν στο πεδΙο της θΑλασσας, και προΕρχονται απΟ το ΑμερικΑνικό ΠανεπιστΗμιο ΤΗΣ ΒηρυτοΥ, το ΠανεπιστΗμιο ΑιγαΙου, το ΠανεπιστΗμιο Columbia, το New
School της ΝΕας ΥΟρκης, το ΠανεπιστΗμιο ΤΗΣ Catania και Αλλα πανεπιστημιακΑ ιδρΥματα με συναφΕς ερευνητικΟ αντικεΙμενο.

 
 
DSCN1685_2.JPG

Ασχολούμαστε με τέσσερις κύριες δραστηριότητες μέσω των οποίων παράγουμε,
αναπτύσσουμε και προωθούμε γνώση που αφορά τόσο τη δράση όσο και τη θεωρία.

 

ΕΡΕΥΝΑ

που έχει στόχο να εμπνεύσει
και
να υποστηρίξει ερευνητές
και ερευνήτριες εντός και
πέρα από το πλαίσιο του
ακαδημαϊκού χώρου

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

που έχει στόχο να προωθήσει
ιδέες, ιστορίες και έρευνα
με προσιτό τρόπο

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

που έχει στόχο να φέρει τη θαλασσο-πολιτική στο κέντρο
της κριτικής διερεύνησης

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

που έχουν στόχο να συγκεντρώσουν φίλους/ες, συναδέλφους και το ευρύ κοινό
για να συζητήσουμε
και να οργανωθούμε

Workshop Detailed Schedule

Friday


09.30-10.00 | Welcome Note

Marwa Elshakry & Nikolas Kosmatopoulos
 

10.00-11.30  "CROSSINGS"

Live Cargo - Radhika Subramaniam, The New School for Social Research
Title TBA - Evthymios Papataxiarchis, University of the Aegean
Title TBA - Laura Y. Liu, The New School for Social Research

Moderator: Marwa Elshakry, Columbia University

 

11.30-12.00 - Coffee break

 

12.00-13.30 - "FORENSICS"

Watermarks - Victoria Hattam, The New School for Social Research
Tracing the Debris - Sarah Green, University of Helsinki
Forensic Oceanography - Lorenzo Pezzani (Goldsmiths) & Charles Heller (University of Geneva)

Moderator: Radhika Subramaniam, The New School for Social Research

 

13.30-14.30 -  Lunch Break

 

14.30-16.00 - "REGION FORMATION"
The Mediterranean Remapped: A Platform of Potentialities -  Heath Cabot & Salvatore Poier, University of Pittsburgh
Revisiting (North-African) History Through a Maritime Lens: Notes and Insights - Daniela Melfa, University of Catania

Moderator: Sarah Green, University of Helsinki


Saturday

10.00-11.30 - “TECHNOLOGIES”

Seeing from the Sea - Miriam Ticktin, The New School
TITLE TBA - Amade M’Charek, University of Amsterdam
Sea topology and kinship (re)considerations - Venetia Kantsa, University of the Aegean

Moderator: Heath Cabot, University of Pittsburgh

11.30-12.00 - Coffee Break

12.00-13.30 - “UTOPIAS”
‘Let all know how empty and worthless is the power of kings”…A Sea View - Bridget Anderson, University of Bristol
Dystopic Utopias and the Uchronian Dystopias Across the Seas: The Imagination of Futurism - Marwa Elshakry, Columbia University
All that solidarity does not melt into the sea - Nikolas Kosmatopoulos, American University of Beirut

Moderator: Miriam Ticktin, The New School for Social Research


13.30-14.30 - Lunch Break

14.30-15.30 - “COMMONS”
The Oceans, Freedom of Movement and the struggle for a Global Commons - Nandita Sharma, University of Hawaii at Manoa
The Legacy of Old Laws and the Fight for the Commons in Lebanon - Abir Saksouk-Sasso, Dictaphone Beirut
Moderator: Amade M’Charek, University of Amsterdam

16.00-17.30 - Future format meeting (CLOSED TO THE PUBLIC)

 


 

 

 

 

IMG_7071.JPG

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η πρωτη ΘΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ, ΛΕΣΒΟΣ)
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ


Η πρωτη ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ) 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ COLUMBIA & NEW SCHOOL for social research

περισσσοτερα

 

 

20+

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Είμαστε μια ομάδα ανθρωπολόγων,
ιστορικών, θεωρητικών της Λογοτεχνίας,
ανθρωπογεωγράφων, καλλιτεχνών και ακτιβιστών/ριών και δημιουργούμε διεπιστημονικές γέφυρες οι οποίες μπορούν
και διατηρούνται παρά τα στεγανά όρια
των ακαδημαϊκών πεδίων.

 

3+

ΠΕΔΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Είμαστε πολλαπλώς εμπλεκόμενοι/ες: Χρησιμοποιούμε τη διδασκαλία, την έρευνα,
τις δημόσιες καμπάνιες, τις ανοιχτές εκδηλώσεις, την ενεργό δράση και συμμετοχή, την προφορική ιστορία, τον ακτιβισμό και
την τέχνη και πολλά άλλα εργαλεία για να καθελκύσουμε περισσότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την κεντρικότητα της θάλασσας
στη ζωή μας, στη σκέψη και στο μέλλον.

 
 

10+

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ουτοπία, Κοινά, Κοινότητες, Περιορισμοί | Εργασία, Ροές, Καπιταλισμός |
Αύξηση της στάθμης της θάλασσας και αναδυόμενες θαλασσο-πολιτικές|
Σύνορα πολέμου ως υδάτινα σύνορα και αντίστροφα | Περάσματα, Ροές και Αντιρροές| Υγρά απόβλητα: Πλαστικά, Άνθρωποι, Φυτά.

 

 
IMG_7808 2.JPG
 
DSC_0005 copy.JPG